Team Personal

- vi samverkar för personal, miljö, trafik, utveckling och verksamhet

André, Mikael, Henrik, Milos och Bo bildar tillsammans Team Personal. Som trafikchef leder och fördelar André arbetet inom Team Personal. Han ansvarar även för frågor gällande trafik, personal och miljö och dessutom arbetar André med utvecklingsfokus och är ansvarig för schemaläggningen i hela koncernen. Våra regionschefer, Henrik för region nord, Mikael för region syd, Milos för region mitt och Bo för region väst, leder och fördelar arbetet inom respektive trafikområde. De rekryterar förare och samordnare samt kompetensutvecklar medarbetare och de arbetar med utvecklingsfokus och har övergripande depåansvar.

Team Personal

Kontakta Team Personal - klicka här