Team Personal

- vi samverkar för personal, miljö, trafik, utveckling och verksamhet

André, Mikael, Henrik och Agnes bildar tillsammans Team Personal. Som trafikchef leder och fördelar André arbetet inom Team Personal. Han ansvarar även för frågor gällande trafik, personal och miljö och dessutom arbetar André med utvecklingsfokus och är ansvarig för schemaläggningen i hela koncernen. Våra affärsområdeschefer, Henrik för område väst, Mikael för område mitt och Agnes för område öst, leder och fördelar arbetet inom respektive trafikområde. De rekryterar förare och samordnare samt kompetensutvecklar medarbetare och de arbetar med utvecklingsfokus och har övergripande depåansvar.

Team Personal

personal@flexbuss.se

Trafikchef

André Åkerström, förnamn@flexbuss.se, 0481-54812

Affärsområdeschefer

Väst - Henrik Hällström, förnamn@flexbuss.se, 0481-548 19

Mitt - Mikael Svensson, förnamn@flexbuss.se, 0481-548 17

Öst- Agnes Sawicki, förnamn@flexbuss.se, 0481-548 28