2017-06-16 Flexbuss största entreprenör i Kronoberg

Share Share

Tilldelningsbeslutet avseende Kronobergs Länstrafiks upphandling av skolskjuts och

serviceresor offentliggjordes fredagen. Flexbuss Sverige AB som idag kör delar av

trafiken är den stora vinnaren med 55 tilldelade fordon.

Flexbuss har de senaste tre åren genomgått en stor organisationsförändring med fokus på

kvalité och tillväxt.

-Som medarbetare på Flexbuss känner jag en stor glädje idag. Tilldelningen innebär för bolaget en större

volymökning i Kronobergs Län, säger David Lindquist VD på Flexbuss Sverige AB.