2018-09-11 Flexbuss vinner igen

Share Share

Tilldelningsbeslutet avseende Värnamo kommuns upphandling av skolskjuts offentliggjordes idag.
Flexbuss Sverige AB är den stora vinnaren med 23 tilldelade fordon.

-Tilldelningen i Värnamo innebär att vi ytterligare stärker oss som aktör i Småland, säger David Lindquist/VD för Flexbuss.

Avtalet startar i augusti 2019 och sträcker sig som längst till sommaren 2026

(Avtal kommer tecknas om 10 dagar under förutsättning att inga överprövningar kommer in)