2019-05-10 Flexbuss vinner trafik i Halland

Share Share

Tilldelningsbeslutet avseende Hallandstrafiken upphandling av Skolskjuts och Regiontrafik 2020 offentliggjordes under fredagen.

Flexbuss Sverige AB blir största entreprenör och vinner tre trafikområden i Falkenberg- och Halmstad kommuner.

-Tilldelningen i Halland innebär en ny geografisk marknad för oss. Att det var uppdragen i Halmstad och Falkenberg som tilldelats oss passar bra. Dels finns det synergieffekter geografiskt, samtidigt som båda kommunerna representerar stora delar av Halland och dess marknad, säger David Lindquist/VD för Flexbuss

Avtalet startar i juni 2020 och sträcker sig över 10 år

(Avtal kommer tecknas om 10 dagar under förutsättning att inga överprövningar kommer in)