Team Ekonomi

- vi löser det ekonomiska

Jens, Anne-Marie och Susanne utgör vår ekonomiavdelning. Jens har huvudansvaret som ekonomichef och jobbar med de tunga frågorna såsom finansiering och bokslut. Anne-Marie sköter de löpande uppgifterna såsom bokföring och löner med inriktning mot Flexbuss och Glasriket Taxi. Susanne har motsvarande arbetsuppgifter mot Dacke Buss.

Team Ekonomi, ekonomi@flexbuss.se

Ekonomichef

Jens Karlsson, förnamn@flexbuss.se, 0481-548 03

Ekonomiassistent

Anne-Marie Torstensson, ekonomi@flexbuss.se, 0481-548 05

Susanne Lundberg, ekonomi@flexbuss.se, 0481- 548 06